Η ανθρωποσοφία είναι ένας δρόμος γνώσης, που οδηγεί το πνευματικό του ανθρώπου στο πνευματικό του κόσμου.
Ανοίγεται στον άνθρωπο ως ανάγκη της καρδιάς...

Rudolf Steiner

Σάββατο, 25 Ιουνίου 2011

Καλωσορίσατε στις σελίδες της ανθρωποσοφίας!

Μέσα από τις σελίδες αυτές μπορείτε να αναζητήσετε ιδέες και εφαρμογές της πνευματικής έρευνας - ανθρωποσοφίας - για τον άνθρωπο και τον κόσμο.

Για μια εισαγωγική σκιαγράφηση, δείτε στον πίνακα των σελίδων.
Επίσης δείτε μια συνοπτική βιογραφία του Rudolf Steiner.

Μια μεγάλη συλλογή κειμένων του Rudolf Steiner, μεταφρασμένων στα Αγγλικά, προσφέρονται ελεύθερα στο Rudolf Steiner Archive - δείτε σύνδεσμο.


 
Το ιστολόγιο είναι υπό κατασκευή
The blog is under construction